Ağaç Liste

Rapor yapmak için kullanılır. İstenilen bilgiler ağaç liste şeklinde görülmektedir.

Özellikleri

 • Adı: Alanın adı yazılır.
 • Metin Boyutu: Form aracı içindeki bilginin boyutunu ayarlar.
 • Yardım Metni: Form aracı üzerine Mouse ile gelindiğinde açıklama çıkması için girilen metindir.
 • Yükseklik/Genişlik: Form aracının yüksekliğini ve genişliğini düzenler.
 • Soldan/Üstten: Form aracının soldan ve üstten uzaklığını düzenler.
 • Sql Sorgusu: Sql sorgusu yazılır.
 • Kolon Başlığını Gizle: Rapordaki kolon başlıklarını gizler.
 • Yatay Sığdır: Kullanıcının ekranında, form aracını tam ekrana sığdırır.
 • Sağa Sabitle: Form aracını sağa sabitler.
 • Görünür: Form aracının ekranda görünmemesini sağlar.
 • Detay Butonu: Rapordaki satırlara detay butonu ekler.

Aksiyonları

 • Satır Değiştiğinde: Grid içindeki seçili olan satır değiştirildiğinde çalışır.
 • Satıra Çift Tıklandığında: Grid içindeki seçili olan satıra çift tıklandığında çalışır.

Was this article helpful?

İlgili Konular