Sorgudaki Alan İsminin Datasource Kısmında Görüntülenmesi

Çıktı tasarımında sağ tarafında datasource alanı altında, alan adın yerine sorgunun adı olarak gelmesinin nedenlerinden biri sorgudaki tablo veya alanların daha sonradan silinmesidir. Add new field ‘da yazılan sorgudan ilgili alanların kaldırılması gerekmektedir. Bu sorguyu test etmek için Report Builder’dan kontrol edilmelidir.

Sorgunun adının gelmesinin diğer nedeni ise sorgunun UserTableID’ye eşitlenerek $PUserTableID ile filtrelenmiş olmasıdır. Bu durumda ilgili kolonu bulamayacağı için sorgudaki alanları getirmeyecektir. ID’yi tırnak içerisinde yazarak (‘$PUserTableID$’) veya sabit bir değere eşitleyerek sorgudaki alan adlarının görüntülenmesi sağlanmaktadır.

Was this article helpful?

İlgili Konular