Css

Form elemanlarına stil tanımlamak için kullanılır. Burada önemli olan; tanımlanacak css id veya class olarak değil, eleman içerisinde style özelliğine tanımlanır.

Sekmede bulunan kutu gölgesi altındaki sihirbaz butonu yardımı ile açılacak ekrandan her çeşit gölge yapılabilmektedir.

Css sekmesi içindeki bir diğer özellik Özel Css’tir. Buraya eleman için, istenilen her türlü css eklenebilir.

Was this article helpful?