Form Aç Liste

Forma eklenen aksiyon tipleri yardımı ile form aracına kayıt edilen bilgilerin listelenmesini sağlayan işlem tipidir. Örneğin Form Aksiyon tipinden klavye girişi seçildikten sonra işlem tipinde F10 isimli işlem tipi seçilip form aracında f10 yapıldığında kayıtlı bilgiler listelenebilir. Bu işlem tipi genellikle Metin Kutularında ve Grid içindeki satır kısmında kullanılır. Bu listeler yetkiye göre açılır.

Özellikleri

Açıklama: Aksiyon ile ilgili açıklama yazılır. Aksiyon üzerine mouse ile odaklanıldığında açıklama bilgisi görüntülenir.

Liste Başlığı: Açılacak listenin başlığının belirlendiği alandır.

Değer Alanı: Listelenen verilerin yükleneceği değer alanlarının seçimi yapılır.

Sql Sorgusu: Listelenecek verilerin sql sorgusu yazılır.

Renk Stili (Alan|Kriter|Değer|Tip|Renk): Belirlenen alan bilgisine göre satıra belirtilen renk uygulanır. Örneğin; Miktar|==|0|0|Red stili ile miktarı 0 olan satırların yazı rengi kırmızıya boyanır ya da Miktar|==|0|1|Red miktarı 0 olan satırların arka plan rengi kırmızıya boyanır

Seçim Filtresi (Alan|Kriter|Değer): Belirlenen alan ve değer bilgilerine göre gride ya da listeye ilgili satırların eklenmesini engeller. Örneğin; Miktar|!=|0 filtresi ile miktarı 0 olan kayıtlar için listeden seçim yapılamaz.

Liste Değer Alanı: Listeden seçim yapıldıktan sonra liste içindeki hangi alanın bilgisinin alınacağı yazılır.

Liste ID Alanı: Ana formdaki ID bilgisiyle, açılacak listenin ID bilgisi eşleştirilir.

Liste Tip Alanı: Ana formdaki form tip bilgisiyle, açılacak listenin form tip bilgisi eşleştirilir.

Metin Boyutu: Açılacak formun metin boyutunu düzenler.

Mapping: Formdaki liste ile, açılacak formun alan bilgileri eşleştirilir.

Kapanış Aksiyonu: Açılan form kapandığında yapılacak işlem için formda bulunan hangi aksiyonun çalışacağı seçilir.

Tam Ekran: Bağlantılı formun tam ekran açılıp açılmayacağının seçimi yapılır.

Sayfalama: Form Aç Liste aksiyonu ile açılan listeler için parametrik olarak sayfalar.

Kayıt Seçim Listesi: Listelerin daha hızlı açılabilmesi için kullanılır. Açılan form sadece kayıt seçimi yapılacak listeler için kullanılabilir.

Çalışma Koşulu: Bu alana yazılan sorgudaki gelen değer ‘0’ ise, ilgili aksiyon çalışmaz.

Onay İste: Aksiyonu çalıştırmadan önce onay istenip istenmeyeceğinin seçimi yapılır. Onay İste aktif hale getirilirse Onay Mesajı özelliği açılarak, onay isterken görülmesi istenen mesaj yazılır.

Was this article helpful?

İlgili Konular