Grid

Octopod’da evrak formu yapmak için kullanılmaktadır. Grid içerisinde, Yeni Alan Ekle butonuyla istenilen sütunlar evrak içerisinde oluşturulabilir.

Özellikleri

 • Adı: Alanın adı yazılır.
 • İskonto: Gride tanımlanacak iskonto sayısı girilir.
 • Masraf: Gride tanımlanacak masraf sayısı girilir.
 • Yardım Metni: Form aracı üzerine Mouse ile gelindiğinde açıklama çıkması için girilen metindir.
 • Yükseklik/Genişlik: Yükseklik/Genişlik
 • Soldan/Üstten: Form aracının soldan ve üstten uzaklığını düzenler.
 • Metin Boyutu: Form aracı içindeki bilginin boyutunu ayarlar.
 • Yatay Sığdır: Kullanıcının ekranında, form aracını tam ekrana sığdırır.
 • Sağa Sabitle: Form aracını sağa sabitler.
 • Görünür: Form aracının ekranda görünmemesini sağlar.
 • Detay Butonu: Grid içerisindeki satırlara detay butonu ekler.
 • Sil Butonu: Grid içerisindeki satırlara sil butonu ekler.
 • Değiştirilemez: Grid içerisindeki bilgilerin değiştirilmesini engeller.
 • Master Kayıt: Detail tablosu oluşturmayarak, satırları ana tabloya kaydeder.
 • Otomatik Uzasın: Gridin veriler girildikçe uzamasını sağlar.

Aksiyonları

 • Satır Değiştiğinde: Grid içindeki seçili olan satır değiştirildiğinde çalışır.
 • Satıra Çift Tıklandığında: Grid içindeki seçili olan satıra çift tıklandığında çalışır.
 • Klavye Girişi: Klavye ile herhangi bir işlem yapıldığında çalışır.
 • Hücre Değeri Değiştiğinde: Grid içindeki hücrelerin değeri değiştiğinde çalışır.

Was this article helpful?

İlgili Konular