İçerik Çağır (Csv) Aksiyonunun Kullanımı

Octopod’da excelden alınan veriler sisteme yüklenebilmektedir. Excelden veri aktarımı için dosya  (Virgülle ayrılmış) (*.csv) uzantılı kaydedilmelidir.

Csv dosyasındaki verileri sisteme yüklemek için kullanılması gerek aksiyon; tıklandığında içerik çağır(csv)’dir.  

Aşağıdaki ekranda aksiyonun kullanılması bir buton aracılığı ile örneklendirilmiştir.  Sorguya yazılan her sütunun, csv dosyasında karşılığı olmalıdır. Yani gridde 6 alan varsa excel dosyasında da 6 sütun bulunmalıdır. Ayraç alanında ayraç ; olarak belirtilmelidir.

COL1, COL2 … diye devam eden sütunlar #OCTOPOD_CSV_TABLE olarak geçici olan tablonun alanları olarak sayılır ve excelin kolonlarını COL1 şeklinde kabul etmektedir. Sorguda AS den sonra yazılan alanlar ile  Grid içinde oluşturulan alanların, yani Grid Alan İşlemleri’ndeki Alan Adı kısmı ile aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde o alan csvden gride veri çekememektedir.

Excel dosyasında veriler aşağıdaki ekrandaki gibi başlıksız şekilde yazılmaktadır. Excelde (csv) en az gridde yazılan alanların sayısı kadar sütun bulunması gerekmektedir (Son sütun içinde en azından bir veri olması gerekmektedir tablo alarak görmesi için). Bu aksiyon Exceldeki alanları, gride sırayla çekmektedir.

Client’da CSV dosyasını aşağıdaki ekrandaki gibi getirmektedir. Bu şekilde kayıt yapılabilmektedir.

Not;

Grid alanlarında onay kutusu olarak seçilen bir alan varsa bu alanın karşılığı olarak excelde true veya false olarak yazılmalıdır. 1 yazılırsa “,” hatası vermektedir.

Was this article helpful?

İlgili Konular