İçerik Çağır Query

Hazırlanan bir rapor veya bilgi sorgusunun Forma eklenen Grid form aracına aktarılmasını sağlayan işlem tipidir.

Özellikleri

Açıklama: Aksiyon ile ilgili açıklama yazılır. Aksiyon üzerine mouse ile odaklanıldığında açıklama bilgisi görüntülenir.

Başlık: Form Aksiyonu olarak eklendiğinde aksiyon listesindeki adını belirtir.

Sql Sorgusu: Sql sorgusu yazılır.

Satırları Gezme: Aktarım yapılacak listenin satırlarında tek tek gezilip gezilemeyeceğinin seçimi yapılır.

İçerik Temizle: Liste içerisindeki bilgilerin alt alta eklenmemesi için grid içeriğinin temizlenip temizlenmeyeceği seçimi yapılır.

Kolonlara Göre Map: Yazılan sorgudaki kolan isimleri ile gridin kolon isimlerinin eşleştirilip eşleştirilmeyeceği seçimi yapılır. Aksi halde kolon sırasına göre aktarım yapacaktır.

Çalışma Koşulu: Bu alana yazılan sorgudaki gelen değer ‘0’ ise, ilgili aksiyon çalışmaz.

Onay İste: Aksiyonu çalıştırmadan önce onay istenip istenmeyeceğinin seçimi yapılır. Onay İste aktif hale getirilirse Onay Mesajı özelliği açılarak, onay isterken görülmesi istenen mesaj yazılır.

Was this article helpful?

İlgili Konular