Mail Gönder (Form) Aksiyonu Nasıl Kullanılır?

Aksiyon kullanımına örnek olarak aksiyon tipi ‘Form Kaydedildikten Sonra’ seçilmiştir.

Çıktı dizaynı için oluşturulan tasarım adı, dizayn dosyası bölümünde yazılmaktadır.

Mailin kime gönderileceği Kime bölümünde belirtilmektedir. Mail adresleri veri tabanından veya sabit bir değerden çekilebilmektedir.  

Mail adresi sabit olarak SELECT ‘xxx.xxx@xxx.com’ şeklinde yazılmaktadır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde veri tabanındaki bir tablodan çekilen sorgu görüntülenmektedir.

Bilgi bölümünde CC’de bilgilendirilecek kişilerin mail adresleri belirtilmektedir. Konu bölümünde ise mailin konusu belirtilmektedir.

Mali gönderen kişinin/firmanın mail adresi Gönderen Mail bölümünde belirtilmektedir. İlgili bölümde gönderen maili, host alanı ve şifre yazılmalıdır. Gönderen Mail bölümü boş olması halinde sisteme tanımlanan adresten mail gönderimi yapılmaktadır. İlk üç alan belirtilmesi zorunlu alanlardır. Bu alandaki bilgilere; C-> inetpub-> wwwroot-> EmsOctopodService klasörünün içindeki config dosyasından erişilebilmektedir.  Boş geçilirse sistem, parametrelerindeki bilgileri kullanmaktadır.

Mail içeriği,  İçerik bölümünde belirtilmektedir. $P ile alan adı çekilerek o anki kayıt ile ilgili bilgi dinamik olarak mailde gönderilebilmektedir.

HTML dosyası alanında, mail gövdesi için tasarlanan bir html dosyası var ise dosyanın adı yazılmaktadır. Dosya konum olarak programın çalışma dizinde Uploads\Email klasörü altında olmalıdır.

Eklenecek dosyalar, mail ile birlikte forma eklenen dosyaların gönderilmesini sağlayan bölümdür. Dosyalar sorgu ile bulunmaktadır. Dosyaların kaydedildiği OCTOPOD_FILES tablosundan dosya adı ve içeriği sorguya eklenmelidir. Where ile filtreleme yapılarak projesi , formu ve UserTableID’si belirtilen   dosya gönderilebilmektedir. $P ile de filtreleme yapılabilmektedir.

Eğer form onay için gönderiliyorsa, onay formu alanından form seçilmesi ve onaya gönder özelliğinin açık olması gerekmektedir.

Bir kaydın onaya gönderilmesi için Onay ID alanının da doldurulması gerekmektedir.

Was this article helpful?

İlgili Konular