Metin Kutusu

Formda düz yazıyla ifade edilecek olan bilgilerin girilebildiği form aracıdır. Metin içerikleri bu kutu kullanılarak girilecektir.

Özellikleri

 • Adı: Alanın adı yazılır.
 • Bilgi Metni: Client tarafında, eleman içine nasıl bir bilgi girileceği yönünde bilgilendirme metni yazılır.
 • Varsayılan Değer: Buraya girilen değer, form aracının içine varsayılan olarak gelir.
 • Tablo Uzunluk: Sql’e kaydedilecek bilginin uzunluğu girilir.
 • Metin Boyutu: Form aracı içindeki bilginin boyutunu ayarlar.
 • Yardım Metni: Form aracı üzerine Mouse ile gelindiğinde açıklama çıkması için girilen metindir.
 • İcon:Form aracına eklenecek ikon, rengi ve konumu seçilir.
 • Metin Font: Yazı fontunun değiştirilmesini sağlar.
 • Metin Tipi: Metnin tipini; kalın, italik, altı çizgili, metnin yerini; sağa dayalı, sola dayalı veya ortalı şekilde düzenler.
 • Renk: Form aracının içi ve/veya içindeki yazının rengini düzenler.
 • Yükseklik/Genişlik: Form aracının yüksekliğini ve genişliğini düzenler.
 • Soldan/Üstten: Form aracının soldan ve üstten uzaklığını düzenler.
 • Maske: Telefon ve kredi kartları için form aracı girişini düzenler.
 • Bağlı Nesne: Aksiyon ile oluşturulan bir nesne elemanına bağlantı kurulur. Nesne elemanı çalıştığı zaman, nesne alanına göre bilgiler doldurulur.
 • Bağlı Nesne Alanı: Bağlı nesne alanının içindeki alanlardan seçim yapılır.
 • Enter Sıra No: Form içerisinde form aracının sıralamasını belirtir.
 • Çoklu Satır: Form aracı içerisine çoklu satır yazılabilmesini sağlar.
 • Yatay Sığdır: Kullanıcının ekranında, form aracını tam ekrana sığdırır.
 • Sağa Sabitle: Form aracını sağa sabitler.
 • Görünür: Form aracının ekranda görünmemesini sağlar.
 • Sadece Formda: Form aracına girilen bilgileri sql’e kaydetmeyerek, sadece formda olarak düzenler.
 • Kullanıcı Şifresi:Metin kutusuna yazılan değerleri şifreleyerek tutmaktadır.

Aksiyonları

 • Odaklandığında: Eleman içine fare ile tıklandığında veya klavyeden enter tuşları ile gelindiğinde çalışır.
 • Odaktan Ayrıldığında: Bu elemanın içinden, başka bir elemana geçildiğinde çalışır.
 • Değer Değiştiğinde: İçindeki değer değiştiğinde çalışır.
 • Klavye Girişi: Klavye ile herhangi bir işlem yapıldığında çalışır.
 • Kayıt Kontrol: Elemanın içindeki değer değiştiğinde değerin kontrolü için kullanılır.
 • Hesaplama: Çok satırlı formlarda grid içindeki değerler değiştiğinde çalışır.
 • İkon Tıklandığında:Form aracına ikoneklendiyse bu ikona tıklandığında çalışır.

Was this article helpful?

İlgili Konular