Octopod Work Flow Tablosu ve Alanları

Octopod akışla ilgili yapılan her işlem OCTOPOD_WORK_FLOWS tablosunda kayıt altına alınmaktadır. Bu tablonun alanları ile ilgili açıklamaları aşağıda verilmiştir.

FlowID: Tablolarımızda bulunan UserTableID alanı gibi unique tablo ID’sidir.

FlowProjectID: Akışın olduğu projenin ID’sidir.

FlowFormName: Akışa bağlı olan formun adıdır.

FlowProses: Akışın durumunun kodlanmış adlarıdır. Bunlar;

Durum Açıklama
a1 Akış başlama
a2 Akış bitişi
a4 Formül
a7 Evrak oluştur
a8 Evrak sil
a13 Kişi bul
a17 Bilgi maili
a23 Onaya gönder
a26 DbQuery

FlowDocumentID: Akışın bağlı olduğu formdaki, akış başlatılan evrakın ID’sidir.

FlowUserID: Akış işlemi yapan kullanıcının ID’sidir. Bu ID, OCTOPOD_CLIENT_USERS tablosundaki UserID’dir.

FlowDateTime: Akış ile ilgili işlem yapılan tarih ve saat bilgisidir.

FlowEndDateTime: Akış ile ilgili onay, red gibi işlemlerin yapılıp akışın devam ettiği tarih ve saat bilgisidir. 

FlowState: Akışın durumu ile ilgili alandır.

Durum Açıklama
0 Onay bekliyor
1 Onay
2 Red
4 Sistem onayı

FlowDescription: Akış elemanlarındaki açıklama alanıdır.

FlowItemName: FlowProses alanında kodlanmış olan akış durumlarının isimlerinin bulunduğu alandır.

FlowUserDescription: Akış ile ilgili onay ve red işlemlerinde gönderilen açıklama alanıdır.

FlowTaskFormName: Akış elemanlarından Görev Formu elemanına bağladığımız form ismidir.

FlowItemText: FlowItemName alanının açıklamasıdır.

FlowItemAndor: Akış elemanlarında belirlenen ve (&&) / veya (||) bilgisinin tutulduğu alandır.

Was this article helpful?

İlgili Konular