Özellik Değiştir

Form içindeki araçların belirli bir koşula göre bazı özelliklerinin değiştirilmesini sağlar.

Özellikleri

Koşul: Değer alanına yazılacak bilginin hangi koşula göre kontrol edileceğini belirtir.

Açıklama: Aksiyon ile ilgili açıklama yazılır. Aksiyon üzerine mouse ile odaklanıldığında açıklama bilgisi görüntülenir.

Değer: Bağlı olduğu alanın değeri ne olduğunda çalışacağının bilgisi yazılır.

Alanlar: Özelliği değiştirilecek alanlar yazılır.

Sql Sorgusu: Aksiyonun çalışıp çalışmayacağına karar veren sql sorgusudur. Bu alan kullanıldığında Değer ve Koşul alanları kullanılamaz. Sorgudan gelen sonuç 1 ise aksiyon işlemi gerçekleştirir 0 ise gerçekleştirmez.

Tipi: Seçilen alanların hangi özelliğinin değiştirileceği seçilir. Tip alanındaki özellikler şunlardır: Pasif – Aktif – Gizle – Göster – Boş Geçilemez – Boş Geçilebilir – Değer Değişimini Tetikle – Arka Plan Rengini Değiştir – Metin Rengini Değiştir – Metin Tipini Değiştir -Metin Boyutunu Değiştir – Dosya Ekleyemez – Dosya Silemez

Metin Boyutu: Tipi alanında seçilen Metin Boyutunu Değiştir özelliğini seçince aktif olan alandır.

Renk: Form içindeki aracın rengini değiştirmek için kullanılır.

Metin Tipi: Metinin tipini Kalın, İtalik ya da Altı Çizgili olarak değiştirir.

Çalışma Koşulu: Bu alana yazılan sorgudaki gelen değer ‘0’ ise, ilgili aksiyon çalışmaz.

Onay İste: Aksiyonu çalıştırmadan önce onay istenip istenmeyeceğinin seçimi yapılır. Onay İste aktif hale getirilirse Onay Mesajı özelliği açılarak, onay isterken görülmesi istenen mesaj yazılır.

Was this article helpful?

İlgili Konular