Liste Rapor Yetkileri

Liste Rapor ile ilgili yetkllendirme yapılmasını sağlar