Liste Rapor

Rapor yapmak için kullanılır. İstenilen bilgiler, liste şeklinde görülmektedir.  

Seçili olan hücrenin kolon başlığı $POctopodGridActiveColNameparametresi kullanılarak alınabilir.

Özellikleri

 • Adı: Alanın adı yazılır.
 • Metin Boyutu: Form aracı içindeki bilginin boyutunu ayarlar.
 • Yardım Metni: Form aracı üzerine Mouse ile gelindiğinde açıklama çıkması için girilen metindir.
 • Kilitli Kolon Sayısı: Liste içindeki kolanların sola sabitlenmesi (kilitlenmesi) mümkündürListe(. Daha sonra kullanım esnasında listedeki kolon listesini göster seçeneği aktif edilip istenilen kolonlar kilitlenebilir veya kilidi açılabilir.
 • Yükseklik/Genişlik: Form aracının yüksekliğini ve genişliğini düzenler.
 • Soldan/Üstten: Form aracının soldan ve üstten uzaklığını düzenler.
 • Resim Boyutu: Liste elemanında resim boyutu ayarlar.
 • Sql Sorgusu: Listelenecek verilerin sql sorgusu yazılır.
  Liste içinde gizlenmek istenen alanın sql sorgusunda, alan adının başına | işareti eklenmelidir. Örneğin; [|Adı]. 
  Liste içinde değiştirilebilir bir alan yapmak için, sql sorgusunda alan adının başına $ işareti eklenmelidir. Örneğin, [$Adı]
 • Renk Stili (Alan|Kriter|Değer|Tip|Renk|Sütun(0-1)): Belirlenen alan bilgisine göre satıra veya alana belirtilen renk uygulanır. Örneğin; 

İlk satırdaki renklendirme örneği UserID kolonda bulunan sütunlardaki değeri 0 da büyük olan sütunların metin rengi kırmızı yapılacaktır.

İkinci satırda bir kolon ismi verilmediği için tüm hücrelere bakılır ve değeri admin olan hücrelerin metin rengi mavi yapılacaktır.

Üçüncü satırda yine bir kolon ismi verilmediği için tüm hücrelere bakılır ve değeri 103 ten büyük olan hücrelerin arka plan rengi gri yapılır.

 • Alt Toplam (Alan|İşlem(count,sum,min,average)|Metin): Liste altın alt toplam bilgilerinin görünmesini sağlar. Örneğin; Miktar|sum|Miktar Toplamı işlemi ile miktarların alt toplamı alınır.
 • Kolon Başlığını Gizle: Rapordaki kolon başlıklarını gizler.
 • Yatay Sığdır: Kullanıcının ekranında, form aracını tam ekrana sığdırır.
 • Sağa Sabitle: Form aracını sağa sabitler.
 • Görünür: Form aracının ekranda görünmemesini sağlar.
 • Detay Butonu: Rapordaki satırlara detay butonu ekler.
 • Kolon Genişliği Auto: Bu özellik aktif ve kullanıcı bir görünüm kaydı yapmamış ise, kolonlar otomatik sığdırılır.
 • Otomatik Uzasın: Listenin veriler geldikçe uzamasını sağlar.
 • Sayfalama: Çok satırlı dataların hızlıca yüklenebilmesini sağlar
 • Dosya Menüsü: Liste içinde listelenecek dosyalar için, indirme ve görüntüleme işleminin yapılmasını sağlar. Listede içine OCTOPOD_FILES tablosundaki verilerin getirmesi gerekiyor ve FileID alanının olması zorunludur.

Aksiyonları

 • Satır Değiştiğinde: Grid içindeki seçili olan satır değiştirildiğinde çalışır.
 • Satıra Çift Tıklandığında: Grid içindeki seçili olan satıra çift tıklandığında çalışır.
 • Detay Açıldığında: Liste elemanı için detay listesi eklerken kullanılır. 

Aksiyon tipinde detay açıldığında seçilip, işlem olarak detay listesi ekle seçilerek açılacak listenin sorgusu yazılır. Sorgu içinde seçili satırdaki veriler $P ile kullanılabilir. Detay listelerinde başlıklar gizlenebilir, sayfalama yapılabilir. Aynı işlem, bir liste için birden fazla uygulanabilir. Eklenen aksiyon sırasına göre, açılan listenin içinden liste açılacaktır.

Örneğin; bir liste için iki tane detay açıldığında aksiyonu eklendiğinde görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.

Was this article helpful?

İlgili Konular