Web.Config Ayarları

OCTOPOD SERVİCE WEB CONFİG AYARLARI

Varsayılan Octopod Service Web Config ayarları aşağıdaki gibidir.

<appSettings>
<add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true" />
<add key="StartJob" value="0" />
<add key="ClientHost" value="http://localhost:8086/" />
<add key="ClientHostExt" value="http://localhost:8086/" />
<add key="ClientPath" value="C:\inetpub\wwwroot\Octopod Client" />
<add key="ServicePath" value="C:\inetpub\wwwroot\Octopod Service" />
<add key="ManagerService" value="servicelive.xpodacloud.com" />
<add key="ReportBuilderName" value="octopod" />
<add key="ReportBuilderPsw" value="********" />
<add key="DatabaseName" value="" />
<add key="UseDbMenus" value="1" />
<add key="DbClient" value="MsSqlClient" />
<add key="connection" value="data source=localhost;database=XPODA;uid=octopod;password=*****;Connect Timeout=100000;pooling=false" />
</appSettings>

StartJob: Octopod asistan servisinin aktif edilmesi için kullanılan parametredir. (0 pasif – 1 aktif)

ClientHost: Octopod Client url’sidir.

ClientHostExt: Octopod Client url’sidir.

ClientPath: Octopod Client klasörünün dosya yoludur.

ServicePath: Octopod Service klasörünün dosya yoludur.

ManagerService: Octopod Merkez Server Service urlsidir. Değiştirilemez.

ReportBuilderName: Octopod Studio ReportBuilder ekranında kullanılan sorguların sql de hangi user ile çalıştırılacağı bilgisidir.

ReportBuilderPsw: Octopod Studio ReportBuilder ekranında kullanılan user şifresidir.

DatabaseName: Entegrasyon veritabanı adıdır.

UseDbMenus: Kullanıcı menülerinin tablodan okunabilmesi için değerinin 1 olması gereklidir.

DbClient: Veritabanı tipidir. Varsayılan olarak MsSqlClient kullanılır. Diğer kullanılabilecek veritabanı tipleri örnekleri; PostgreSqlClient, IBMDb2Client, OracleClient.

Connection: Octopod veritabanı erişim bilgisidir. uid alanına Sql’de oluşturduğumuz kullanıcı adı, password alanına ise şifresi yazılır.

OCTOPOD CLIENT WEB CONFİG AYARLARI

Varsayılan Octopod Client Web Config ayarları aşağıdaki gibidir.

<appSettings>
<add key="vs:EnableBrowserLink" value="false"/>
<add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
<add key="webpages:Enabled" value="false"/>
<add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
<add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
<add key="ManagerClient" value="0"/>
<add key="MultiServer" value="0"/>
<add key="ManagerService" value="localhost:8085"/>
<add key="RequireSsl" value="0"/>
<add key="CaptchaAll" value="0"/>
<add key="ChatActive" value="0"/>
<add key="WebappHost" value="octopod.com.tr"/>   
 <add key="WebappLogoUrl" value="/Theme/octopod_theme/assets/images/Octopod-Logo.png"/>  
<add key="WebappMiniLogoUrl" value="/Theme/assets/images/Octopod-Mini-Logo.svg"/>    
 <add key="WebappTitle" value="Octopod No Code Platformu"/>     
<add key="WebappCompany" value="Octopod Bilişim A.Ş."/>
</appSettings>

ManagerService: Octopod web service urlsidir.

RequireSsl: IIS sunucuda Octopod client için Ssl yüklenmişse  değeri 1 olarak ayarlanır.

CaptchaAll: Değeri 1 yapıldığında Octopod Client ekranında her login işleminde Captcha ile giriş yapılmasını sağlar.

ChatActive: Değeri 1 verilirse client ekranında chat ekranı aktif hale gelir.

Was this article helpful?

İlgili Konular