Yazdır

Form üzerinde oluşturulan bilgilerin yazdırılmasını sağlayan işlem tipidir.

Özellikleri

Açıklama: Aksiyon ile ilgili açıklama yazılır. Aksiyon üzerine mouse ile odaklanıldığında açıklama bilgisi görüntülenir.

Başlık: Form Aksiyonu olarak eklendiğinde aksiyon listesindeki adını belirtir.

Dizayn Dosyası: Dizayn dosyasının adı yazılır veya sql sorgusu ile bulunur.

Form: Yazdırma işlemi yapılacak form seçilir.

Bağlı Liste: Bir liste içindeki kayıtlardan yazdırma yapılacaksa ilgili liste seçilir.

Liste ID Alanı: Liste içindeki UserTableID alanı seçilir.

Liste Tip Alanı: Liste içindeki FormTypeID alanı seçilir.

Baskı Önizleme: Baskı önizleme yapılıp yapılamayacağına karar verilir. “Print Preview” butonu kapatılarak önizlemesiz yazdırma işlemi aktif edilir. Varsayılan olarak önizleme kapalı olarak gelir.

Çalışma Koşulu: Bu alana yazılan sorgudaki gelen değer ‘0’ ise, ilgili aksiyon çalışmaz.

Onay İste: Aksiyonu çalıştırmadan önce onay istenip istenmeyeceğinin seçimi yapılır. Onay İste aktif hale getirilirse Onay Mesajı özelliği açılarak, onay isterken görülmesi istenen mesaj yazılır.

Was this article helpful?

İlgili Konular